Disclaimer

Informatie op de site

Fashionobsession.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie van deze website. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Er kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt aan de informatie op Fashionobsession.nl of de werking van de site.

Fashionobsession.nl behoudt zich het recht, zonder opgaaf van redenen en/of aankondiging, naar eigen inzicht en op elk gewenst moment, veranderingen in de site aan te brengen. Deze veranderingen kunnen onder meer inhouden het wijzigen en/of verwijderen van berichten, het waarschuwen van bezoekers en/of de toegang tot de site te verbieden.

Fashionobsession.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door technische storingen of het verspreiden van informatie via internet. Fashionobsession.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele (geheel) niet functioneren van haar website of de internetverbinding tussen gebruiker en de website.

Fashionobsession.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) beëindigen, met of zonder bezoekers hier vooraf van op de hoogte te stellen. Fashionobsession.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de site.

Doorverwijzingen naar andere websites

Op de site van Fashionobsession.nl staan meerdere verwijzingen/ links naar andere websites. Deze websites kunnen totaal onafhankelijk opereren van Fashionobsession.nl en hier heeft Fashionobsession.nl dan ook geen zeggenschap over.

Fashionobsession.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud dan wel mogelijke gevolgen van een bezoek aan gelinkte sites op Fashionobsession.nl. Fashionobsession.nl verzorgt enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor de bezoeker.

Elektronische communicatie

Wanneer er eventuele schade ontstaat als gevolg van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden, kan Fashionobsession.nl niet aansprakelijk worden gesteld, alsmede voor ongemakken in de elektronische communicatie.

Fashionobsession.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen en/of beschadigd ontvangen van berichten.

Informatie die per e-mail of per privébericht wordt verzonden is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan voor anderen buiten deze geadresseerde om deze informatie te gebruiken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te verspreiden en/of deze informatie te verstrekken aan derden.

Aan de toegezonden informatie van Fashionobsession.nl kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Het kan zijn dat een e-mail of privébericht niet juiste of onvolledige informatie bevat. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Ook kunnen er geen rechten worden ontleent aan de al dan niet tijdige ontvangst van een e-mail of privébericht.

Wanneer elektronische berichten worden onderschept of gemanipuleerd door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie, kan Fashionobsession.nl niet aansprakelijk worden gesteld.

Beeldmaterialen

Aan alle teksten, fotomaterialen, afbeeldingen, illustraties, software, namen, logo’s, geluids- en/of videofragmenten, andere grafische materialen of informatie in andere vorm, zijn eigendomsrechten verbonden.

Bezoekers van de site zijn niet gemachtigd om bovengenoemde opsomming te verveelvoudigen, te wijzigen, te reproduceren, te transporteren of te distribueren of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, mits Fashionobsession.nl hiertoe nadrukkelijk (schriftelijke) toestemming verleent.

Ook voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze site of de inhoud daarvan worden gebruikt, mits Fashionobsession.nl hier nadrukkelijk (schriftelijk) toestemming voor geeft.

Aansprakelijkheid

Wanneer een bezoeker zich op Fashionobsession.nl registreert gaat deze bezoeker akkoord met de voorwaarden gesteld in deze disclaimer. Fashionobsession.nl kan deze disclaimer op ieder moment en zonder voorafgaand bericht wijzigen.

Fashionobsession.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot eventuele directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Fashionobsession.nl.

Fashionobsession.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor personen aansprakelijk te stellen als gevolg van ontstane schade door ongeoorloofd gebruik van teksten dan wel beeldmateriaal van deze website. Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten en/of geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.;

 

Voor vragen met betrekking tot deze disclaimer kan er contact worden opgenomen met: info@fashionobsession.nl

Fashionobsession.nl

Abonneer en krijg 10% korting!
krijg als eerste de aanbiedingen van onze winkel
Kortingscode: